4 nummers voor ? 40,00

Het blad van de Nederlandse Orde van Uitvinders is opgezet om het vak inhoudelijk te promoten. Daarnaast is het bedoeld om informatie te geven over uitvinden en vindingen in het algemeen, maar vooral om de specifiek op uitvinders gerichte informatie over te kunnen brengen. De door de NOVU ‘uitgevonden’ formule 3 x O + O staat daarbij centraal; alle facetten van het octrooi-, markt- en technisch onderzoek komen aan de orde, evenals het opzetten van een ondernemingsplan.

Vindingrijk: het vakblad voor uitvinders en productontwikkelaars.

Sluit hier af

10 nummers voor ? 92,16

Het Schaap is hét onafhankelijke maandblad over schapen en de schapenhouderij. Het blad verschijnt 10 keer per jaar (genummerd 1 t/m 12, in de zomer komen er twee dubbelnummers uit) en is praktisch opgezet, zodat u er alle informatie in vindt om op een goede manier uw schapen te (onder)houden.

Aan de orde komen onderwerpen als verzorging, fokkerij, prijzen, huisvesting en voeding. Daarnaast kunt u informatie vinden over diverse rassen met hun typische kenmerken en leest u ervaringen van andere schapenhouders.

Sluit hier af

3 nummers voor ? 29,00

Het Houtblad is een vaktijdschrift, met bijbehorende nieuwssite en wekelijkse nieuwsbrief, over hout. De inhoud beoogt de veelzijdigheid van hout en de talloze mogelijkheden die hout biedt, te weerspiegelen. Het Houtblad besteedt aandacht aan architectuur en contructieve en bouwfysische aspecten, onderwijs, ambachtelijke en artistieke toepassingen. Het Houtblad beoogt
piniërend en adviserend te zijn.

Sluit hier af

2 nummers voor ? 29,00

De branche industriële productontwikkeling heeft zich de afgelopen decennia in razend tempo ontwikkeld en nog steeds is er sprake van nieuwe doorbraken. Het is van groot belang op de hoogte te blijven van de “state of the art” op het gebied van industriële productontwikkeling. Product biedt u die mogelijkheid. Door middel van een combinatie van korte nieuwsfeiten, achtergrondartikelen en interviews biedt het vakblad Product u gedegen ondersteuning en inspiratie in de dagelijkse praktijk van uw werk.

Product-abonnees ontvangen 6 nummers van Product, hebben onbeperkt toegang tot productmagazine, krijgen elke twee weken een nieuwsbrief, voorrang bij discussieavonden en ?De beleving van? bijeenkomsten en ontvangen korting op deelname aan de Product Meeting.

Kortom, een bron van informatie en inspiratie!

Sluit hier af